Derin Kodu ve Adı: HMR 471 Human Rights
Dersin Kredisi : (2 0 2)
Dersin öğretim elemanı: Dr.Tüzel ATICI 
 
İnsan hakları dersinin amacı, insanların düşünce ve davranış boyutunda; kendileriyle, başkalarıyla ve dünyada yaşayan diğer insanlarla olan ilişkilerinde hakları ve bu hakların sınırları diğer bir ifade ile özgürlükleri konusunda bilinç kazandırmaktır.
İnsan Hakları dersi, kültür, felsefe, sosyoloji, tarih, hukuk, ekonomi, psikoloji ve benzeri çeşitli disiplinleri kapsayan  görüş açıları göz önüne alınarak anlatılan bir derstir. Bu ders sonunda öğrencilerin, diğer dersleri ile kazandıkları gerek mesleki, gerekse genel kültür yeteneklerine bir de insan hakları konusunda bilinçlenme eklenerek modern dünyada iyi vatandaş, iyi insan olma özellikleri kazanması amaçlanmıştır.
            Ders şu üç temel üzerinde işlenmektedir:
  • İnsan hakları nedir? (Temel bilgiler)
  • Nasıl öğrenilir? (Yaygın - örgün öğretimle)
  • Nasıl sürdürülür? (Yaşam tarzı)